DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v14i23.418
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v14i23.419
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v14i23.420
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v14i23.430
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v14i23.431
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v14i23.432
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v14i23.433
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v14i23.429
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v14i23.424
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v14i23.425
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v14i23.428