DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v13i22.391
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v13i22.390
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v13i22.384
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v13i22.385
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v13i22.386
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v13i22.387
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v13i22.388
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v13i22.389
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v13i22.397