DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v11i17

Published: 2021-05-15

DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v11i17.249
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v11i17.250
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v11i17.251
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v11i17.252
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v11i17.253
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v11i17.254
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v11i17.255
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v11i17.256
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v11i17.257
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v11i17.258
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v11i17.259
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v11i17.260
DOI: https://doi.org/10.37870/joqie.v11i17.261